Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-86/23

""Świadczenie usług w zakresie transportu typu T z kierowcą i zespołem sanitarnym dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu""

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 67,4 2023.11.13 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
F-01 Zlecenie na transport pacjenta pdf 100,2 2023.11.13 13
F-02 Zlecenie na transport materiału biologicznego.odt pdf 102,3 2023.11.13 13
F-03 Zlecenie na transport krwi pdf 163,0 2023.11.13 13
F-04 Zlecenie inne pdf 69,8 2023.11.13 13
informacja z otwarcia ofert pdf 186,8 2023.11.29 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38,7 2023.11.23 3
SWZ pdf 482,9 2023.11.13 13
SWZ_ZMIANA pdf 484,5 2023.11.23 5
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ pdf 229,9 2023.11.23 10
Zał nr 4a do SWZ- oświadczenie Wykonawcy doc 129,5 2023.11.13 13
Zał nr 4b_do SWZ- oświadczenie Wykonawcy doc 128,5 2023.11.13 13
Zał nr 6_do SWZ- PPU pdf 285,8 2023.11.13 13
Zał nr 1 do SWZ - formularz oferty doc 180,5 2023.11.13 13
Zał nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pdf 109,3 2023.11.13 13
Zał nr 7 do SWZ - umowa powierzenia danych pdf 208,6 2023.11.13 13
Zał nr 8_wykaz narzędzi, wyposażenia doc 44,5 2023.11.13 13
Zał nr 8_wykaz narzędzi, wyposażenia - zmiana doc 45,5 2023.11.23 5
Zał. nr 3 do SWZ-Formularz cenowy xlsx 11,9 2023.11.13 13
Zał. nr 5 do SWZ-oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 133,0 2023.11.13 12
ZESTAWIENIE WYKONANYCH TRANSPORTÓW xlsx 14,3 2023.11.13 12
zmiana terminu składania ofert pdf 189,0 2023.11.20 4

Pobierz wszystkie dokumenty