Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-673/23

"Odbudowa dachu, wzmocnienie ścian i wykonanie iluminacji Baszty Florkiewiczów w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-673/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,5 2023.11.13 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 314,5 2023.11.13 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.11.13 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2023.11.13 25
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.11.13 26
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.11.13 24
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_Młoszowa_Baszta doc 294,0 2023.11.13 29
Wzór formularza oferty doc 56,0 2023.11.13 24
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.11.13 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2023.11.13 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2023.11.29 16
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2023.11.29 16

Pobierz wszystkie dokumenty