Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-673/23

"Odbudowa dachu, wzmocnienie ścian i wykonanie iluminacji Baszty Florkiewiczów w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-673/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,5 2023.11.13 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 314,5 2023.11.13 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.11.13 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2023.11.13 105
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.11.13 105
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.11.13 102
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_Młoszowa_Baszta doc 294,0 2023.11.13 111
Wzór formularza oferty doc 56,0 2023.11.13 102
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.11.13 102
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2023.11.13 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2023.11.29 104
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2023.11.29 124

Pobierz wszystkie dokumenty