Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/139/2023

"Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych (2 zadania)"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 481,5 2023.11.13 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 62,0 2023.11.13 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) docx 26,2 2023.11.22 4

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 40,3 2023.11.30 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o przekazaniu zmiany w treści ogłoszenia docx 20,2 2023.11.21 8
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 25,1 2023.12.07 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 591,7 2023.11.22 4
Powiadomienie o skróceniu terminu składania ofert docx 23,2 2023.11.22 5
zał. nr 3 do SWZ formularz cenowy zadanie częściowe nr 2 - modyfikacja docx 20,5 2023.11.30 2

Pobierz wszystkie dokumenty