Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-595/23

"Dostawa zestawów komputerowych dla WEAIiIB oraz WEiP - KC-zp.272-595/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 573,8 2023.11.13 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
595 SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 85,5 2023.11.13 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,0 2023.11.13 24
Jednolity europejski dokument zamówienia (1) doc 66,5 2023.11.13 24
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,4 2023.11.13 24
Wzór formularza oferty doc 58,0 2023.11.13 24
Wzór umowy docx 45,7 2023.11.13 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,7 2023.11.13 24
espd-request pdf pdf 81,6 2023.11.13 24

Pobierz wszystkie dokumenty