Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-653/23

"Dostawa dysku przenośnego 4T, dysków przenośnych 2T, serwera plików, projektora multimedialnego, drukarki biurowej i komputera stacjonarnego mini dla WIMIR AGH - KC-zp.272-653/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 453,0 2023.11.13 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 275,0 2023.11.13 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,0 2023.11.13 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2023.11.13 24
Oświadczenia sankcyjne doc 50,5 2023.11.13 24
Wzór formularza oferty doc 59,0 2023.11.13 26
Wzór umowy - dostawy doc 123,5 2023.11.13 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,3 2023.11.13 24

Pobierz wszystkie dokumenty