Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-687/23

"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku D-17 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-687/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu 687 pdf 126,2 2023.11.10 55

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 36,0 2023.11.29 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 279,5 2023.11.10 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.11.10 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 42,5 2023.11.10 31
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2023.11.10 37
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2023.11.10 33
Wzor umowy na roboty budowlane docx 91,3 2023.11.10 34
Wzór oferty na roboty budowlane docx 25,7 2023.11.10 34
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,5 2023.11.10 30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.11.10 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 22,1 2023.11.29 10
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,5 2023.11.15 32

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty