Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.103.2023.AR

"Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Zwick Z100 dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101,2 2023.11.10 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 75,2 2023.11.10 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 28,1 2023.11.10 4
Projekt umowy doc 93,5 2023.11.10 4
Protokól odbioru doc 40,0 2023.11.10 4
Wzór oferty na dostawy doc 53,5 2023.11.10 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,5 2023.11.20 3
Informacja z otwarcia ofert doc 37,2 2023.11.20 3

Pobierz wszystkie dokumenty