Szczegóły ogłoszenia

ZP/4501/D/23

"dostawa mebli wraz z montażem do budynku "Koszarowca" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych i stołów Część 2: dostawa wraz z montażem mebli gabinetowych Część 3: dostawa wraz z montażem krzeseł i sof. "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 154,0 2023.11.10 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 543,5 2023.11.10 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - cz. 1 docx 6475,4 2023.11.10 40
Załącznik B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- cz. 2 docx 1012,7 2023.11.10 34
Załącznik C do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- cz. 3 docx 2456,7 2023.11.10 37
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty-część 1 doc 66,0 2023.11.10 31
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty-część 2 doc 66,0 2023.11.10 28
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty-część 3 doc 66,0 2023.11.10 31
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz cenowy- część 1 xls 369,5 2023.11.10 31
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz cenowy- część 2 xls 360,5 2023.11.10 30
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz cenowy- część 3 xls 363,0 2023.11.10 28
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- Cz. 1 xml 135,7 2023.11.10 26
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- cz. 2 xml 135,7 2023.11.10 26
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- cz. 3 xml 135,6 2023.11.10 25
Załącznik nr 3a do SWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,0 2023.11.10 27
Załącznik nr 3b do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji cz. docx 18,7 2023.11.10 27
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 38,5 2023.11.10 28
Załącznik nr 5 do SWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zas doc 50,0 2023.11.10 25
Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapita docx 25,5 2023.11.10 27
Załącznik nr 7 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy docx 41,4 2023.11.10 31
Załącznik nr 8 do SWZ- Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby z art.1 docx 21,4 2023.11.10 26
Załącznik nr 9 do SWZ- Oswiadczenie wykonawcy, wykonawców z art 125 ust 1 us docx 26,2 2023.11.10 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ- odpowiedź na pytanie nr 1 pdf 73,9 2023.11.30 4

Pobierz wszystkie dokumenty