Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.20.2023

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 w Gminie Oświęcim w zakresie sołectwa: Harmęże - Rajsko"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania