Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/22/2023

"Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla AWF w Krakowie"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 143,8 2023.11.09 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 146,5 2023.11.09 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,1 2023.11.09 8
formularz oferty docx 164,4 2023.11.09 8
opis przedmiotu zamówienia docx 156,5 2023.11.09 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,3 2023.11.09 9
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,3 2023.11.09 6
projekt umowy docx 165,5 2023.11.09 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 114,8 2023.11.17 4

Pobierz wszystkie dokumenty