Szczegóły ogłoszenia

FER.271.23.2023

"Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie - skarpy)"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 63,9 2023.11.09 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 64,7 2023.11.09 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,7 2023.11.09 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2023.11.09 59
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 52,0 2023.11.09 58
załącznik nr 4 projekt umowy docx 37,6 2023.11.09 58
załącznik nr 5 PROJEKT zip 27668,1 2023.11.09 60
załącznik nr 6 SPECYFIKACJE zip 2688,8 2023.11.09 59
załącznik nr 7 PRZEDMIARY zip 291,8 2023.11.09 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,9 2023.11.24 47
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2023.11.24 52

Pobierz wszystkie dokumenty