Szczegóły ogłoszenia

Eap-2412/15/23/M

"Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych kardiologicznych oraz do zabiegów urologicznych w 6 pakietach "

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 198,6 2023.11.09 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 63,8 2023.11.09 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał.1 - formularz ofertowy docx 28,6 2023.11.09 13
Zał.11 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 19,2 2023.11.09 12
Zał.13 - wykaz części zamówienia dla Podwykonawcy docx 24,1 2023.11.09 13
Zał.2 - OPZ pdf 422,7 2023.11.09 14
Zał.3 - wzór umowy pdf 455,6 2023.11.09 12
Zał.4.p.1 - formularz cenowy P.1. docx 19,0 2023.11.09 13
Zał.4.p.2-formularz cenowy p.2. docx 19,1 2023.11.09 13
Zał.4.p.3 - formularz cenowy p.3 docx 18,8 2023.11.09 13
Zał.4.p.4 - formularz cenowy p.4 docx 17,2 2023.11.09 13
Zał.4.p.5 - formularz cenowy p.5 docx 17,8 2023.11.09 12
Zał.4.p.6 - formularz cenowy p.6 docx 17,4 2023.11.09 14
Zał.6 oświadczenie o przesłankach wykluczenia docx 20,4 2023.11.09 12
Zał.8 - oświadczenie przedmiotowe docx 20,6 2023.11.09 12
Zał.9.p.1 - zestawienie warunków tech. w P.1 docx 23,8 2023.11.09 14
Zał.9.p.2 - zestawienie warunków tech w P.2 docx 28,3 2023.11.09 14
Zał.9.p.3 - zestawienie warunków tech do P.3 docx 22,6 2023.11.09 15
Zał.9.p.4 - zestawienie warunków tech. do P.4. docx 29,0 2023.11.09 14
Zał.9.p.5 - zestawienie warunków i parametrów oferowanych P.5 docx 36,3 2023.11.09 15
Zał.9.p.6 - zestawienie warunków tech. p.6 docx 23,3 2023.11.09 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 16,0 2023.11.15 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2023.11.17 7
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,9 2023.11.17 8
Modyfikacja Zał. 2 - OPZ docx 50,7 2023.11.08 10
Modyfikacja zał.9.p.5 - zestawienie warunków tech. do P.5 docx 35,4 2023.11.08 10

Pobierz wszystkie dokumenty