Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-671/23

"remont pomieszczeń nr 100, 100a, 101, 102, 102a w przewiązce P-A1-C1 AGH - KC-zp.272-671/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,0 2023.11.09 58

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 42,6 2023.11.17 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 283,0 2023.11.09 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2023.11.09 41
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 42,0 2023.11.09 32
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,5 2023.11.09 36
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 42,0 2023.11.09 37
Wzor_umowy_pom 671 docx 88,4 2023.11.09 44
Wzór formularza oferty doc 29,9 2023.11.09 33
Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 41,5 2023.11.09 35
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2023.11.09 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,4 2023.11.22 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,6 2023.11.17 38
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 24,2 2023.11.23 19

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty