Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-647/23

"dostawa spektrofotometru do pomiaru w kropli próbki dla WIMiC - KC-zp.272-647/23 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 440,1 2023.11.09 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,8 2023.11.09 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 25,8 2023.11.09 25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,7 2023.11.09 28
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2023.11.09 25
Wzór formularza oferty doc 27,9 2023.11.09 30
Wzór umowy - dostawy doc 47,3 2023.11.09 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 647 xml 250,9 2023.11.09 28

Pobierz wszystkie dokumenty