Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/07/11/01/2023

"usługa obejmująca zapewnienie sali konferencyjnej, cateringu oraz noclegów dla uczestników konferencji promującej projekt "e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania