Szczegóły ogłoszenia

CRZP/175/2023/AZP

"Dostawa miernika pola elektromagnetycznego wraz z zestawem sond pomiarowych"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
08dbdf78-ac82-1ea2-21c1-a8000f2cae08 pdf 121,1 2023.11.08 10

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
08dbe44a-fc52-f063-b283-bb0011e84cd6 pdf 37,7 2023.11.13 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 344,6 2023.11.08 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 273,6 2023.11.08 8
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,8 2023.11.08 8
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłankach wykluczenia doc 28,7 2023.11.08 9
4_Specyfikacja techniczna doc 41,5 2023.11.08 14
5_Wzór umowy - po zmianach_1 docx 34,6 2023.11.08 10

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ_1 pdf 317,7 2023.11.13 6

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_1 pdf 743,9 2023.11.13 9

Pobierz wszystkie dokumenty