Szczegóły ogłoszenia

126/2023

"Dostawy sukcesywne ubrań BHP na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 28,0 2023.11.08 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 66,5 2023.11.08 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,0 2023.11.08 6
Formularz cenowy xlsx 18,0 2023.11.08 9
Formularz oferty.xls. xls 108,5 2023.11.08 7
Logo Szpitala doc 275,0 2023.11.08 6
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,9 2023.11.08 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2023.11.08 6
Projekt umowy docx 541,6 2023.11.08 6
Wykaz dostaw lub usług doc 21,7 2023.11.08 7
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,2 2023.11.08 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,6 2023.11.17 5

Pobierz wszystkie dokumenty