Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-664/23

"dostawa łódek ceramicznych i kuwet dla WIMiC - KC-zp.272-664/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 108,8 2023.11.08 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 61,9 2023.11.08 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2023.11.08 17
Wzór formularza oferty doc 28,0 2023.11.08 20
Wzór umowy - dostawy doc 38,3 2023.11.08 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2023.11.16 13
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2023.11.16 13

Pobierz wszystkie dokumenty