Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.20.2023

"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.11.2023 r. pdf 210,3 2023.11.08 140

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I html 58,0 2023.12.07 127
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II-VI html 116,2 2023.12.06 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 63,7 2023.11.08 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 35,3 2023.11.08 130
10. PSOR zip 15735,3 2023.11.08 132
11. SST zip 7514,6 2023.11.08 129
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30,3 2023.11.08 127
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,5 2023.11.08 129
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,9 2023.11.08 133
5. Wykaz robot budowlanych docx 24,7 2023.11.08 125
6. Projekt umowy doc 195,5 2023.11.08 130
7. Kosztorysy i przedmiary zip 4774,5 2023.11.08 135
8. Dokumentacja zgłoszeniowa zip 32145,0 2023.11.08 131
9. Zakres prac zip 7633,8 2023.11.08 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,0 2023.11.23 114
Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert (pakiety) docx 28,2 2023.11.24 111

Pobierz wszystkie dokumenty