Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-659/23

"Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-659/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 127,6 2023.11.08 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 282,5 2023.11.08 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.11.08 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,5 2023.11.08 32
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.11.08 29
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2023.11.08 28
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,6 2023.11.08 28
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2023.11.08 30
Wzór umowy docx 84,8 2023.11.08 32
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.11.08 29

Pobierz wszystkie dokumenty