Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.100.2023.MT

"Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 102,0 2023.11.08 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,6 2023.11.08 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy xlsx 50,3 2023.11.08 10
Opis przedmiotu zamówienia docx 43,6 2023.11.08 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,8 2023.11.08 14
Projekt umowy doc 111,0 2023.11.08 8
Wzór formularza oferty doc 51,5 2023.11.08 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,4 2023.11.16 12
Informacja z otwarcia ofert doc 37,2 2023.11.16 8

Pobierz wszystkie dokumenty