Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-654/23

"dostawa defektoskopu ultradźwiękowego z kablami i głowicami do metody przejścia dla WIMiC - KC-zp.272-654/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 109,2 2023.11.07 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 63,1 2023.11.07 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2023.11.07 20
Wzór formularza oferty doc 28,3 2023.11.07 22
Wzór umowy - dostawy doc 46,8 2023.11.07 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 29,6 2023.11.14 14
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 23,7 2023.11.09 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2023.11.17 12
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2023.11.17 12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,7 2023.11.14 14
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 22,8 2023.11.14 14

Pobierz wszystkie dokumenty