Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.19.2023

"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim "

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania