Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/126/2023

"Sukcesywna dostawa środków kontrastowych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 173,5 2023.11.03 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 59,7 2023.11.03 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 28,1 2023.12.05 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
modyfikacja zał. nr 4 - wzór umowy docx 45,9 2023.12.05 0
zał. nr 1 - formularz ofertowy docx 30,5 2023.11.03 37
zał. nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy docx 32,1 2023.11.03 36
zał. nr 3 - JEDZ docx 68,4 2023.11.03 35
zał. nr 4 - wzór umowy docx 45,7 2023.11.03 36

Pobierz wszystkie dokumenty