Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-84/23

"Sukcesywna dostawa implantów"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 1627,8 2023.11.03 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Wyjaśnienie treści SWZ pdf 182,2 2023.11.21 7
SWZ pdf 481,8 2023.11.03 38
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 185,3 2023.11.13 15
zad_ 1,4,6,7,8 Załącznik nr 8a do SWZ - PPU pdf 266,5 2023.11.03 28
zad_ 2,3,5 _Załącznik nr 8b do SWZ - PPU pdf 305,3 2023.11.03 29
Zał_1_do SWZ - formularz oferty doc 203,5 2023.11.03 35
Zał_2_ do SWZ- formularz cenowy zad. 1 -7 xlsx 37,6 2023.11.03 34
Zał_2_do SWZ- formularz cenowy zad. 8 xlsx 17,8 2023.11.03 30
Zał_3_do SWZ_JEDZ xml 113,4 2023.11.03 29
Zał_4_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 45,9 2023.11.03 28
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,1 2023.11.03 29
Zał_6_ do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 43,9 2023.11.03 30
Zał_7_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,3 2023.11.03 29

Pobierz wszystkie dokumenty