Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-85/23

"Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 70,4 2023.11.02 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 191,8 2023.11.17 3
SWZ pdf 483,8 2023.11.02 4
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 182,9 2023.11.13 3
Zał. 1 do SWZ - formularz oferty doc 189,0 2023.11.02 4
Zał. 2 do SWZ -formularz cenowy xlsx 25,3 2023.11.02 4
Zał. 3a do SWZ - oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1 doc 129,5 2023.11.02 5
Zał. 3b do SWZ - oświadczenie Podmiotu art. 125 ust. 5 doc 128,0 2023.11.02 4
Zał. 4 do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 132,0 2023.11.02 4
Zał. 5 do SWZ - PPU pdf 272,6 2023.11.02 4

Pobierz wszystkie dokumenty