Szczegóły ogłoszenia

FER.271.21.2023

"Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu długoterminowego w 2023 r. "

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu UE pdf 127,3 2023.10.31 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 53,9 2023.10.31 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,6 2023.10.31 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,3 2023.10.31 32
załącznik nr 10 Opinia_RIO_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_przedstawione pdf 536,3 2023.10.31 32
załącznik nr 11 opinia RIO w sprawie zdolności spłaty kredytu pdf 702,8 2023.10.31 32
załącznik nr 12 opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na 2023 r pdf 691,2 2023.10.31 32
załącznik nr 13 opinia_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_przedstawionegow_ pdf 723,2 2023.10.31 32
załącznik nr 14 opinia RIO dotycząca planowanej kwoty długu pdf 868,0 2023.10.31 32
załącznik nr 15 uchwała-wieloletnia progniza finansowa pdf 1315,8 2023.10.31 32
załącznik nr 16 Opinia RIO-sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r pdf 1113,2 2023.10.31 32
załącznik nr 17 opinia RIO w sprawie przbiegu budżetu za I półrocze 2022 rok pdf 995,0 2023.10.31 32
załącznik nr 18 sprwozdanie z wykonania budżetu za 2022 pdf 3493,3 2023.10.31 36
załącznik nr 19 sprawozdania budżetowe za 2020-2022 zip 2466,1 2023.10.31 32
załącznik nr 3 Formularz ofertowy doc 43,0 2023.10.31 32
załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy doc 34,5 2023.10.31 32
załącznik nr 5 harmonogram spłaty xlsx 11,0 2023.10.31 32
załącznik nr 6 zestawienie kredytów xlsx 60,0 2023.10.31 32
załącznik nr 7 powołanie wójta pdf 249,3 2023.10.31 32
załącznik nr 8 powołanie skarbnika pdf 196,0 2023.10.31 31
załącznik nr 9 Uchwala_Nr_438 budżet na 2023 r pdf 787,7 2023.10.31 31

Pobierz wszystkie dokumenty