Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.101.2023.ŁZ

"Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 71,7 2023.10.31 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 84,4 2023.10.31 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
opz Gombrowicza 1 docx 18,5 2023.10.31 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,2 2023.10.31 82
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,3 2023.10.31 80
projekt Gombrowicza zip 18258,8 2023.10.31 100
Przedmiar pdf 994,1 2023.10.31 88
Wykaz robót budowlanych doc 24,5 2023.10.31 84
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,4 2023.10.31 81
Wzór_umowy_na_roboty_budowlane doc 167,0 2023.10.31 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,2 2023.11.16 70
Informacja z otwarcia ofert doc 40,7 2023.11.16 95

Pobierz wszystkie dokumenty