Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.24.2023

"Dostawa stacjonarnego aparatu RTG wraz z modernizacją pracowni RTG"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Brak dokumentów do pobrania