Szczegóły ogłoszenia

SZP-271-42-2023

"Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów oraz odbiór skratek."

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 134,3 2023.10.27 6

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 89,4 2023.11.17 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,3 2023.10.27 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 33,9 2023.11.17 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2023.11.29 7
informacja o modyfikacji formularza ofertowego (procedura pełna) docx 23,8 2023.11.28 7
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,5 2023.11.29 11
modyfikacja SWZ oraz załączników zip 197,6 2023.11.17 15

Pobierz wszystkie dokumenty