Szczegóły ogłoszenia

FER.271.20.2023

"Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 71,7 2023.10.24 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 57,7 2023.10.24 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,1 2023.10.24 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2023.10.24 33
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 57,0 2023.10.24 34
załącznik nr 4 projekt umowy docx 37,9 2023.10.24 34
załącznik nr 5 STWiORB_POW pdf 298,0 2023.10.24 33
załącznik nr 5 STWIOR_POW_UZUPEŁN pdf 8225,5 2023.10.24 35
załącznik nr 6 Remont drogi gminnej  Ołpiny pdf 287,8 2023.10.24 36
załącznik nr 6 Remont drogi gminnej  Szerzyny  pdf 300,3 2023.10.24 35
załącznik nr 6 Remont drogi gminnej  Żurowa pdf 296,9 2023.10.24 34
załącznik nr 7 droga Ołpiny pdf 4158,8 2023.10.24 33
załącznik nr 7 droga Szerzyny pdf 4196,5 2023.10.24 32
załącznik nr 7 droga Żurowa pdf 3357,9 2023.10.24 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,9 2023.11.08 22
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,7 2023.11.08 23

Pobierz wszystkie dokumenty