Szczegóły ogłoszenia

S.270.20.2023

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płońsk w roku 2024."

Nadleśnictwo Płońsk

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4938,9 2023.10.27 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 1403,7 2023.10.27 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 10_Wykaz_osób docx 20,6 2023.10.27 27
Zał. nr 11_Wykaz_urządzeń docx 21,7 2023.10.27 27
Zał. nr 12_Wzór_umowy docx 124,9 2023.10.27 27
Zał. nr 1_ Formularz Oferty zip 132,3 2023.10.27 28
Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia zip 13831,2 2023.10.27 27
Zał. nr 3_Opis_standardu_wyk_prac pdf 1865,1 2023.10.27 30
Zał. nr 4_JEDZ docx 61,6 2023.10.27 27
Zał. nr 5A_Oświadczenie_podmiotu docx 18,4 2023.10.27 27
Zał. nr 5_Oświadczenie_Wyk. docx 24,5 2023.10.27 27
Zał. nr 6_Wzór _zobowiązania docx 35,6 2023.10.27 28
Zał. nr 7_Oświadczenie_art.108 docx 35,3 2023.10.27 25
Zał. nr 8_Oświadczenie_o_aktualności docx 35,9 2023.10.27 25
Zał. nr 9_Wykaz_usług docx 23,0 2023.10.27 28
Zał. nr_13_Regulamin platformy e-ProPublico2602 pdf 652,2 2023.10.27 26
Zał.nr_14_Wzór_Umowy_szkółka_PAD_edu docx 70,5 2023.10.27 27
Zał.nr_15_umowa dzierżawy sprzętu docx 59,2 2023.10.27 27

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty