Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.23.2023

"Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 160,6 2023.10.20 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 108,6 2023.10.20 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa cz.1 zip 63143,9 2023.10.20 44
Dokumentacja projektowa cz.1.1 zip 21165,0 2023.10.20 44
Dokumentacja projektowa cz.1.2 zip 20003,5 2023.10.20 42
Dokumentacja projektowa cz.2 zip 22878,9 2023.10.20 41
Formularz oferty doc 134,0 2023.10.20 41
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 73,9 2023.10.20 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2023.10.20 41
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 29,6 2023.10.20 39
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 22,1 2023.10.20 42
Projekt umowy doc 277,5 2023.10.20 48
STWIORB zip 3585,6 2023.10.20 47
Wykaz robót budowlanych doc 43,5 2023.10.20 40
Wykaz osób doc 50,5 2023.10.20 42
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,3 2023.10.20 38

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,4 2023.10.24 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedmiary robót zip 370,8 2023.10.24 38

Pobierz wszystkie dokumenty