Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-601/23

"Dostawa subskrypcji pakietu bezpieczeństwa wraz z przedłużeniem gwarancji na sprzęt dla 2 urządzeń FortiGate 100F oraz 2 urządzeń FortiWeb 1000E na okres 12 miesięcy"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,6 2023.10.20 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,9 2023.10.20 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2023.10.20 35
Espd-request KC-zp.272-601-23 xml 138,3 2023.10.20 38
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 34,0 2023.11.17 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2023.10.20 38
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 53,5 2023.10.20 36
Wzór formularza oferty doc 30,0 2023.10.20 36
Wzór umowy - dostawy doc 40,9 2023.10.20 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2023.11.17 16

Pobierz wszystkie dokumenty