Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.31.2023

"Budowa pumptracku na Błoniach w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,0 2023.10.13 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 223,0 2023.10.13 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumetacja projektowa zip 32199,7 2023.10.13 64
Formularz oferty doc 60,5 2023.10.13 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,9 2023.10.13 44
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,5 2023.10.13 47
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 17,6 2023.10.13 43
Projekt umowy doc 222,0 2023.10.13 47
STWIORB pdf 803,9 2023.10.13 47
Wykaz robót budowlanych doc 35,5 2023.10.13 44
Wykaz osób doc 41,0 2023.10.13 42
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,4 2023.10.13 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 19,8 2023.10.19 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,5 2023.11.07 35
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2023.11.07 43

Pobierz wszystkie dokumenty