Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-70/23

""Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu" "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,5 2023.08.18 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
023-03-001_przedmiar ath 27,3 2023.09.08 103
023-03-002_przedmiar ath 15,5 2023.09.08 82
Gab.Poznań_IS_.2023.V3_ sanit ath 46,6 2023.09.08 79
Gabinety lekarskie - sierpień 2023_przedmiar ath 93,8 2023.09.08 100
II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 172,6 2023.09.25 70
II zmiana SWZ pdf 188,2 2023.09.25 83
III zmiana SWZ pdf 188,4 2023.10.09 53
III_informacja dotycząca wizji lokalnej pdf 179,1 2023.10.02 54
III_Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia pdf 33,8 2023.10.09 51
II_informacja wizja pdf 471,1 2023.09.07 77
II_Wyjaśnienie treści SWZ pdf 198,9 2023.09.14 74
Informacja dotyczaca wizji lokalnej pdf 179,1 2023.08.30 111
informacja z otwarcia ofert pdf 193,2 2023.11.20 10
IV zmiana SWZ pdf 191,0 2023.10.31 53
IV_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 33,8 2023.10.31 38
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 48,9 2023.09.08 89
SWZ po zmianie pdf 613,5 2023.09.08 87
SWZ po zmianie _II pdf 599,8 2023.09.25 57
SWZ po zmianie _III pdf 601,1 2023.10.09 51
SWZ po zmianie_IV pdf 602,5 2023.10.31 44
SWZ_modernizacja i adaptacja budynku Apteki pdf 596,9 2023.08.18 115
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ pdf 265,8 2023.09.08 112
Zał. 1a do formularza oferty doc 158,0 2023.08.18 113
Zał. 1_formularz oferty docx 54,2 2023.08.18 111
Zał. 3_wykaz robót budowlanych doc 47,5 2023.08.18 93
Zał. 4_wykaz osób doc 50,0 2023.08.18 88
Zał. 5a_oświadczenie Wykonawcy - art. 125 ust. 1 doc 132,5 2023.08.18 94
Zał. 5b_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - art. 125 ust. 5 doc 130,5 2023.08.18 89
Zał. 6_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 133,5 2023.08.18 89
Zał. 7_PPU pdf 336,9 2023.08.18 110
Zał.2 _dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót 7z 40400,0 2023.08.18 149
Zał.8_Pozwolenie na budowę nr 816.2023 pdf 579,9 2023.10.31 37
Zmiana godziny wizji pdf 179,0 2023.09.01 84

Pobierz wszystkie dokumenty