Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.1.2023.JP

"Przeprowadzenie szkoleń (2 zadania) dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z008/18"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 126,4 2023.01.25 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 122,4 2023.01.25 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1 docx 114,0 2023.01.25 46
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 2 docx 113,6 2023.01.25 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,7 2023.01.25 39
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,0 2023.01.25 40
Projekt umowy docx 131,3 2023.01.25 36
Umowa powierzenia danych-projekt doc 1099,0 2023.01.25 39
Wykaz osób docx 104,9 2023.01.25 38
Wykaz usług docx 105,9 2023.01.25 38
Wzór oferty na usługi docx 127,6 2023.01.25 40
Wzór Protokołu odbioru usługi doc 1295,0 2023.01.25 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 117,4 2023.02.02 33
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 119,4 2023.02.02 40

Pobierz wszystkie dokumenty