Szczegóły ogłoszenia

AZP-261-02/2023

"Dostawa odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-02/2023."

Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

                     

Brak dokumentów do pobrania