Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-39/23

"Dostawa serwera wraz monitorem i UPS-em na potrzeby Instytutu Elektroniki WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,0 2023.01.24 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,1 2023.01.24 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,3 2023.01.24 20
Espd-request KC-zp.272-39-23 xml 138,1 2023.01.24 17
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2023.01.24 17
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 49,0 2023.01.24 17
Wzór formularza oferty doc 30,8 2023.01.24 20
Wzór umowy - dostawy doc 40,7 2023.01.24 19

Pobierz wszystkie dokumenty