Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-42/23

"dostawa 3 sztuk skanerów 3D w wersji deweloperskiej dla WIEiT - KC-zp.272-42/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 117,8 2023.01.24 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 401,0 2023.01.24 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 366,0 2023.01.24 13
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 406,8 2023.01.24 13
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 364,6 2023.01.24 12
Wzór formularza oferty doc 366,9 2023.01.24 12
Wzór umowy - dostawy doc 375,1 2023.01.24 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2023.01.24 12

Pobierz wszystkie dokumenty