Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-14/23

"Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-14/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,4 2023.01.24 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,3 2023.01.24 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,9 2023.01.24 20
Formularz oferty - wersja PL docx 25,5 2023.01.24 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,8 2023.01.24 23
Offer form doc 51,0 2023.01.24 23
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,7 2023.01.24 21
Wzór kontraktu docx 52,8 2023.01.24 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,9 2023.01.24 22

Pobierz wszystkie dokumenty