Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-35/23

"Dostawa aparatury radiometrycznej do celów dydaktycznych dla WFiIS - KC-zp.272-35/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,1 2023.01.24 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 60,1 2023.01.24 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2023.01.24 20
JEDZ docx 73,1 2023.01.24 20
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 46,5 2023.01.24 19
Wzór formularza oferty docx 26,2 2023.01.24 22
Wzór_umowy doc 127,0 2023.01.24 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request pdf pdf 80,0 2023.01.24 20
espd-request xml xml 245,6 2023.01.24 20

Pobierz wszystkie dokumenty