Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-19/23

"na dostawę 3 szt. urządzeń do wyświetlania treści rzeczywistosci rozszerzonej wraz z dodatkami dla WIEiT - KC-zp.272-19/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,9 2023.01.23 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 410,2 2023.01.23 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 347,4 2023.01.23 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2023.01.23 21
Wzór formularza oferty docx 364,4 2023.01.23 20
Wzór umowy - dostawy doc 374,4 2023.01.23 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,1 2023.01.23 15
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 388,0 2023.01.23 14

Pobierz wszystkie dokumenty