Szczegóły ogłoszenia

8/2023

"Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 29,1 2023.01.23 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 73,6 2023.01.23 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.01.23 17
Formularz cenowy doc 64,0 2023.01.23 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2023.01.23 18
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,3 2023.01.23 17
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną docx 17,8 2023.01.23 17
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,0 2023.01.23 16
Oświadczenie zał. 8 do SWZ doc 34,0 2023.01.23 18
Projekt umowy docx 563,0 2023.01.23 19
wykaz osób doc 34,5 2023.01.23 15
wykaz usług doc 34,5 2023.01.23 17
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,5 2023.01.23 15
Załącznik 1. do umowy - Zasady środowiskowe i jakości doc 122,0 2023.01.23 15
Załącznik nr 9 do SWZ doc 31,0 2023.01.23 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2023.01.23 15

Pobierz wszystkie dokumenty