Szczegóły ogłoszenia

ZDP.T.2931/1/2023

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinkach od km 7+900 do km 12+815 i od km 13+485 do km 22+017"

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

                     

Brak dokumentów do pobrania