Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-3/23

"dostawa niskoenergetycznego spektrometru odwrotnej fotoemisji LEIPS wraz ze szkoleniem - KC-zp.272-3/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,8 2023.01.20 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,2 2023.01.20 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2023.01.20 18
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia doc 239,0 2023.01.20 22
Oświadczenia_sankcyjne (1) doc 46,5 2023.01.20 25
Wzór formularza oferty doc 28,4 2023.01.20 14
Wzór_umowy doc 128,5 2023.01.20 25
Zalacznik3PLDoUmowy-1 docx 39,5 2023.01.20 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2023.01.20 21

Pobierz wszystkie dokumenty