Szczegóły ogłoszenia

KA-2/003/2023

"Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku W-7 (10-36) Galeria GIL Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku W-7 (10-36) ul. Warszawska 24, Kraków - w formule zaprojektuj i wybuduj."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 121,9 2023.01.20 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 70,6 2023.01.20 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 33,4 2023.01.20 13
Opis przedmiotu zamówienia zip 8107,3 2023.01.20 16
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,3 2023.01.20 13
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 51,0 2023.01.20 14
Oświadczenie z art. 125 ust. 5 - podmiot trzeci doc 49,0 2023.01.20 14
Projekt umowy doc 545,0 2023.01.20 14
Wykaz osób doc 39,5 2023.01.20 15
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2023.01.20 15
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,6 2023.01.20 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ -1 (procedura uproszczona) doc 22,3 2023.01.25 16
Wyjaśnienie treści SWZ -2 (procedura uproszczona) doc 22,1 2023.01.27 15

Pobierz wszystkie dokumenty