Szczegóły ogłoszenia

2/2023

"Dostawy produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii na okres 16 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 89,4 2023.01.20 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ doc 76,6 2023.01.20 20

Pobierz wszystkie dokumenty