Szczegóły ogłoszenia

PN/242/2/L/23

"Dostawa produktów leczniczych z programów lekowych, chemioterapii i innych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023-OJS013-035207-pl pdf 266,8 2023.01.18 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 754,3 2023.01.18 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia i zmiana SWZ pdf 329,6 2023.02.02 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmodyfikowany wzór umowy - Załącznik nr 3 do SWZ, docx 39,6 2023.02.02 6

Pobierz wszystkie dokumenty