Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.1.2023

"Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 166,1 2023.01.17 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 40,9 2023.01.30 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 598,2 2023.01.17 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz oferty docx 28,2 2023.01.17 27
10 Przedmiar robót xlsx 23,9 2023.01.17 58
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 22,4 2023.01.17 18
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 22,1 2023.01.17 19
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 28,1 2023.01.17 20
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 29,4 2023.01.17 23
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 29,3 2023.01.17 20
7 Wykaz osób docx 18,6 2023.01.17 21
8 Wykaz robót budowlanych docx 18,2 2023.01.17 24
9 Projekt umowy pdf 1275,7 2023.01.17 21

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ Nr 1.BES pdf 301,0 2023.01.25 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ Nr 2.BES pdf 392,3 2023.01.30 13
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1.BES pdf 419,0 2023.01.24 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DROGI GMINNE zestawienie.BES pdf 1339,7 2023.01.24 26
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.BES pdf 407,1 2023.01.30 15

Pobierz wszystkie dokumenty